Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka przedstawia zasady ochrony prywatności użytkowników serwisu mcnetwork.pl przez MultiChanel Network Sp. z o. o.

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem serwisu mcnetwork.pl?

Administratorem jestMultiChanel Network sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Jak można skontaktować się z administratorem?

Z administratorem można skontaktować się:

1) listownie: ul. Jana Pawła Woronicza 15 lok. 28, 02-625 Warszawa;

2) elektronicznie: e-mail: kontakt@mcnetwork.pl;

Kiedy administrator gromadzi dane osobowe?

MultiChanel Network gromadzi dane osób odwiedzających serwis mcnetwork.pl (w szczególności adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach cookies), a także osób, które wysyłają do MultiChanel Network wypełniony formularz kontaktowy (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, telefon).

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w celu monitorowania aktywności w serwisie, rozwoju świadczonych usług i poprawy komfortu ich użytkowników, prowadzenia badań i analiz statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa oraz udzielenia odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi udzielenie odpowiedzi przez MultiChanel Network.

Zmiana ustawień w przeglądarce internetowej pozwala na ograniczenie zakresu informacji zbieranych automatycznie przez serwis (dotyczy tego pkt „Polityka cookies”).

Profilowanie

W oparciu o dane osobowe MultiChanel Network nie podejmuje wobec użytkowników serwisu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Bezpieczeństwo danych osobowych

1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. 

2. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji. 

3. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.

4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. 

5. Serwery, na których przechowywane są dane osobowe Klientów, zlokalizowane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kto ma dostęp do danych osobowych, dla których administratorem jest MultiChanel Network?

1. Dostęp do danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają administratorowi utrzymać system teleinformatyczny, w którym gromadzone są dane osobowe, świadczą usługi hostingowe, obsługują pocztę elektroniczną.

2. Wszyscy pracownicy i współpracownicy administratora mający dostęp do danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności.

 

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

 

1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego są przetwarzane, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania usunięcia danych.


2. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.


3. Po upływie okresu przechowywania dane są trwale usuwane lub anonimizowane.

 

Jakie prawa przysługują użytkownikom serwisu mcnetwork.pl?

 

1. Użytkownik serwisu mcnetwork.pl ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych administrator przetwarza dane konkretnego użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),

b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe) i uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) usunięcia danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie danych osobowych przez administratora jest wymagane przez prawo),

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając e-maila na adres kontakt@mcnetwrk.pl.

Logi

Podczas korzystania z serwisu mcnetwork.pl każdorazowo po przesłaniu żądania do serwera mogą być zapisywane następujące informacje:

1. data i godzina przesłania żądania,

2. treść i status żądania (np. adres URL odwiedzanej strony wraz z dołączonymi parametrami),

3. adres IP komputera, z którego przesłano żądanie,

4. ilość danych przesłanych w odpowiedzi,

5. nagłówki przesyłane przez urządzenia użytkownika określające m. in. przeglądarkę, system operacyjny, ustawiony język, stronę, z której nastąpiło przekierowanie, zawartość cookies (tzw. „ciasteczek”).

Tagi pikselowe

Multichanel Network stosuje tagi pikselowe, czyli elementy umieszczane np. w wiadomości email lub w kodzie strony internetowej, które umożliwiają monitorowanie aktywności takiej jak otwarcie wiadomości e-mail, czy wyświetlenie strony.

Polityka „cookies”

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny w szczególności adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.


5.W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:


a) „sesyjne” pliki cookies (session cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b) „stałe” pliki cookies (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika,

c) „niezbędne” pliki cookies umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

d) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

e) „wydajnościowe” pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.


9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.


10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™
http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

Chrome™
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox™
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera™
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.htmlZmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w serwisie.